Det som jeg satser på nå er følgende:

- Fibersamarbeid med Otera.

- Graving med 8 tonns gravemaskin for bedrifter

- Oppdrag for private, f. Eks opparbeidelse av hager, bygging av veger, drenering og lignende.

- Transport oppdrag med dumper bil. Levering av alle typer knuste masser. Også levering av sikta jord fra eget lager.

- Jeg kan også i samarbeid med min partner levere tjenester med 25 tonns graver, A 25 dumper og L 60 hjullaster. Med hjullasteren kan vi påta oss brøyting.