bilde-(11)

Jeg har 30 års erfaring i bransjen. Starta som maskinkjører etter endt skolegang på maskinkjører linja på Blakstad. Siden har jeg vært innom det meste i bransjen. Har også drevet eget firma i 13 år.

Innehar fagbrev og sprengnings papirer. Har også vært prosjekt leder. Nå er jeg tilbake som utførende i bil og maskin – det er der jeg trives best.

Fornøyde kunder er det «gjilleste e vett.»