Jeg har nå vært i gang med å grave fibergrøfter på Erik Munks veg på Nedenes i et par uker.

Dette omfatter ca 2000 meter med graving av grøft, og legging av rør. Dette er en jobb jeg utfører i samarbeide med fiber avdelingen til Otera. Det er Tel AG / GET som bygger ut feltet. Ser frem til videre samarbeide med supre sammarbeids partnere.

Det må også nevnes at i nevnte felt er det bare positive tilbakemeldinger, tross mye graving i gatene.

20140617-192922-70162236.jpg